VDOB-logo

Bestuurszaken

Planning bestuursvergaderingen

Het bestuur van de Vereniging vergadert om de zes weken in het NME-centrum 'De Waterkant'  Via het contactformulier kunt u het bestuur verzoeken punten aan de agenda toe te voegen.

Algemene Ledenvergadering 2021

Eindelijk kunnen en mogen we weer! Na een periode met helaas weinig activiteiten mogen we weer een jaarvergadering uitschrijven. Maar we willen toch wel voorzichtig blijven en daarom hebben wij van onze buren van tuinpark ‘Ons Buiten’ op zaterdag 2 oktober de beschikking gekregen over hun ruime verenigingsgebouw zodat wij de mogelijkheid hebben om eindelijk weer eens bijeen te komen.

Daarom nodigen wij de leden uit voor de ALV op zaterdag 2 oktober om 14:00 bij 'Ons Buiten', Riekerweg 15. Bij de hoofdingang is er de mogelijkheid om te parkeren. De jaarstukken en de jaarcijfers zijn gepubliceerd in de voorjaarsoever, ze staan ook hieronder bij Verslagen bestuursjaar 2020 en we zullen ook voor extra exemplaren zorgen voor hen die de Oever niet meer tot hun beschikking hebben. Na het bestuurlijk gedeelte van de ledenvergadering zal Erik Swierstra een lezing met foto’s houden over 100 jaar annexatie van de Riekerpolder en Sloten. Alleen al deze lezing is een goede reden om bij de ledenvergadering aanwezig te zijn!

Alle leden krijgen ook een email of brief toegestuurd met de agenda van de vergadering. Alhoewel het niet meer verplicht is willen we toch graag weten of u de vergadering wilt bijwonen. U kunt zich opgeven via info@oeverlanden.nl of indien u niet de beschikking heeft over e-mail bellen naar Liesbeth Stricker, tel: 020-6154557.

De agenda van de algemene ledenvergadering vindt u hier.

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht