VDOB-logo

Bestuurszaken

Planning bestuursvergaderingen

Het bestuur van de Vereniging vergadert om de zes weken in het NME-centrum 'De Waterkant'  Via het contactformulier kunt u het bestuur verzoeken punten aan de agenda toe te voegen.

Algemene Ledenvergadering 2021

Eindelijk konden en mochten we weer! Na een periode met helaas weinig activiteiten, is op 2 oktober 2021 onze ledenvergadering gehouden bij onze buren van tuinpark ‘Ons Buiten’ in hun ruime verengingsgebouw zodat we de 1,5 meter konden handhaven. Na het bestuurlijk gedeelte van de ledenvergadering heeft Erik Swierstra een hooggewaardeerde lezing met foto’s gehouden over 100 jaar annexatie van de Riekerpolder en Sloten.

De bestuursverslagen over het afgelopen jaar en de voorgaande jaren staan hieronder vermeld.

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid