De Amsterdamse oeverlanden
bezoek ons ook op facebook
        logo   Welkom op de website van vereniging 
Eerstvolgende excursie
Zaterdag 7 november

Volgende Excursie

Natuurwerkdag
Geannuleerd

Kijk onder het tabblad 'Excursies' voor meer informatie.

Verslag van de Elektronische ALV

Door de coronacrisis hebben we dit jaar de ledenvergadering elektronisch gehouden. Hieronder kunt u het verslag lezen.

Open het verslag->

Enquête over de kalender 2021

De inkomsten van de vereniging "De Oeverlanden Blijven!" zijn de laatste jaren sterk verminderd. Door diverse oorzaken zijn deze inkomsten, vergeleken met een paar jaar geleden, gehalveerd. Het gratis verstrekken van de jaarlijkse kalender aan alle leden is nu niet meer verantwoord; de kosten voor het maken en verzenden van de kalender zijn een te grote aanslag op het jaarlijkse budget.
Beslissen om te stoppen met de kalender lijkt de makkelijkste oplossing, maar we weten dat we daar veel leden en anderen mee teleurstellen. We willen dan ook zoeken naar een oplossing om alleen de kalender te maken voor iedereen die deze graag wil ontvangen en we willen onderzoeken of we een vrijwillige bijdrage van de leden voor de kalender kunnen vragen.
Om te bepalen wat een goede oplossing is, heeft het bestuur van de vereniging een kleine enquête uitgeschreven voor de leden van de vereniging. Wij roepen u op om uw mening te geven door deze enquête in te vullen:
Open het enquêteformulier->

Verslag van de kascommissie

Het verslag van de kascommissie over het boekjaar 2019 is hier in te zien.

Open het verslag->

Wilde bijen in Amsterdam

wapenbord

Er is onderzoek gedaan naar het voorkomen van wilde bijen in parken in Amsterdam.
De Oeverlanden blijken de meeste soorten wilde bijen te huisvesten, wat de kwaliteit van ons gebied nog maar eens accentueert en een groot compliment voor het beheer dat de vereniging al decennia voert met hulp van vele vrijwilligers.

Open het rapport->

Nature Today

De mooie vormgegeven website Nature Today geeft actueel nieuws over de natuur in ons land.
Ze geven ook een nieuwsbrief uit. Via de link op onderstaand plaatje kom je op de website.
Nature Today

Kerkuil op het depot

Kerkuil

In de opslagloods op het depot bevindt zich al een jaren een uilennestkast. Een paar weken geleden hebben medewerkers gezien dat de kast weer bewoond is.
De werkgroep kerkuilen gaat de kast de komende maanden monitoren.

Bereikbaarheid

Er is een nieuwe beschrijving beschikbaar over de bereikbaarheid van de Oeverlanden en het leslokaal 'De Waterkant' op het depot van de Oeverlanden, Anton Schleperspad 1.
De bereikbaar per auto, fiets, openbaar vervoer of te voet kunt u hier vinden:
==> Routebeschrijving.

ANBI-status

Vanaf 1 januari 2015 is de vereniging een ANBI

IJsvogel in de Oeverlanden

IJsvogel in de Oeverlanden
Jasper Schiphof maakt leuke filmpjes over de natuur rond De Nieuwe Meer. Hier een linkje naar de ijsvogel in de Oeverlanden.
Op de achtergrond is behalve een zwartkopje ook duidelijk een nachtegaal te horen.

Ga naar de vlog van Jasper voor meer leuke filmpjes.

Artikel van Jac P. Thijsse

Reeds in 1923 beschreef Jac P. Thijsse het Nieuwe Meer en de Noordelijke oeverlanden.
Lees hier het artikel.

Website Sloten/Oud Osdorp

Sinds dinsdag 2 april 2019 heeft het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp een nieuwe website: www.slotenoudosdorp.nl.

De oude dorpsraadwebsite wordt hierdoor vervangen. Deze site zal net als de Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost de functie van platform vervullen. De nieuwe site biedt overzicht van het nieuws, de historie, activiteiten, initiatieven en verenigingen in het landelijk gebied en vervult als een soort toegangsdeur.

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

De vereniging De Oeverlanden Blijven! zoekt nieuwe bestuursleden omdat per mei er enkele leden na zeer veel jaren het bestuur gaan verlaten. Het bestuur wil alle taken kunnen blijven doen en doet hierbij een oproep te overwegen om een periode mee te doen in het bestuur. In een persoonlijk gesprek kunnen we je hier alles over vertellen.
De belangrijkste bestuurstaak is te zorgen dat onze vereniging goed functioneert. Om dit te kunnen realiseren heeft het bestuur een aantal kerntaken verdeeld onder de verschillende bestuursleden. Deze taken worden herverdeeld als het bestuur een nieuwe samenstelling krijgt. Op dit moment is er voor communicatie en PR versterking nodig. Goede communicatie is cruciaal voor de sfeer en betrokkenheid binnen de vereniging. Andere taken kunnen zijn ledenadministratie, fondsenwerving aangezien de gemeente geen subsidie meer geeft, contacten met de beheervrijwilligers of secretariaat.
Het bestuur vergadert 1x per 6 weken. Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid aan de leden in de Algemene Ledenvergadering.
De bestuursleden houden zich verder bezig met het organiseren van de excursies, het doen van onderzoek naar flora en fauna in de Oeverlanden, het verzorgen van ons blad Oever en de kalender en het contact met de beheervrijwilligers.

Wil je je nuttig maken voor het behoud van De Oeverlanden en wil je een nieuwe uitdaging neem dan contact op met Liesbeth Stricker.

1000 soortendag

Zwartsprietdikkopje.jpg

De 1000 soortendag van de Vereniging De Oeverlanden Blijven! op 20 mei 2017 was een succes.
Een kleine groep waarnemers heeft meer dan 900 soorten waargenomen, zie deze deze link.

Komt u planten of diersoorten tegen in De Oeverlanden? Voer deze dan in op waarneming.nl.

Facebookfacebook

De vereniging is nu ook op Facebook vertegenwoordigd.
Regelmatig plaatsen we hier foto's en nieuwe activiteiten.

Wapenbord voor Nico Jansen

wapenbord De Dorpsraad van Sloten heeft aan Nico Jansen een wapenbord uitgereikt.
Voor zijn rubriek in de Westerpost en zijn cultuuthistorische rondleidingen langs de Schinkel en de Sloterweg.
Lees het verslag in de Westerpost
(Foto Arie van Genderen)

Plantenexcursie 26 juni 2016

Nico Jansen heeft een verslag van de geslaagde plantenexcursie op 26 juni geschreven.
Dit verslag kunt u hier lezen, met foto's van Hans Bootsma.

Open het plantenverslag ->

Nieuwsbrief Oeverlanden

Sinds begin 2013 geeft de vereniging een nieuwsbrief uit onder de naam Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder.
U kunt zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen met uw naam en e-mailadres.
Meld u direct aan
Het laatste exemplaar van de nieuwsbrief kunt u hier bekijken..

Natuurclub de BioBende

Contactpersoon is Paul Kamsteeg, telefoonnummer: 06-14689269

Kijk hier voor een foto-impressie.
Wil je lid worden? Stuur een mailtje naar de Biobende.

De Oeverlanden in 49 beelden

Op de website van het Natuur- & Milieuteam Zuid staan 49 foto's van De Noordelijke Oeverlanden.

Ga naar NMT Zuid.

Filmpjes op YouTube

Op Youtube zijn diverse filmpjes te vinden over "De Oeverlanden". Je vindt ze door op onderstaande linkjes te klikken

Met de boswachter door de oeverlanden

Nachtegaal in de oeverlanden

IJsvogel in de oeverlanden

Onderwaterwereld Nieuwe Meer

Duik in de Nieuwe Meer

Schoolklas in de oeverlanden

Uitzicht oeverlanden

Onthulling van het Henk Gerritsenpad

Een uitzending van Vroege Vogels in Oeverlanden over schorsbewonende slakken:
Uitzending Vroege Vogels

Naar boven       Suggesties? Opmerkingen? Laat het ons weten