De Amsterdamse oeverlanden
bezoek ons ook op facebook
        logo   Welkom op de website van vereniging 
Eerstvolgende excursie
Vrijdag 7 mei

Volgende Excursie

Nachtegalen
(20.30 - 22.00 u)

Kijk onder het tabblad 'Excursies' voor meer informatie.

Bureau Waardenburg

Bureau Waardenburg heeft in opdracht van stadsdeel Nieuw West in 2020 een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de natuurwaarden in de Oeverlanden en omgeving. De resultaten zijn gepubliceerd in een rapport dat u kunt inzien.
Duidelijk aangegeven zijn de plekken met hoge natuurwaarden waarmee in de plannen voor de ontwikkel strategie rekening mee moet worden gehouden. De conclusies en bevindingen van het onderzoek stroken met wat we als vereniging al wisten, dat de Oeverlanden belangrijk zijn voor mens, dier en plant en dat de aanwezige waarden behouden moeten blijven in een steeds drukker wordende stad. Met het daarop afgestemde beheer en inrichting is dat ook te realiseren.

Het rapport deze link te downloaden.

VDOB! Voorkeurenformulier

We willen als vereniging zo efficiënt mogelijk omgaan met het gebruik van papier om daarmee kosten te beperken.
Om te voorkomen dat wij u het blad 'Oever' en de jaarlijkse kalender toesturen, terwijl u dat niet wenst, willen van u graag uw voorkeuren vastleggen.
U kunt kiezen tussen het ontvangen van een papieren versie, een e-mail versie in PDF-formaat of geen toezending.
In het formulier kunt u uw voorkeuren kenbaar maken of uw bestaande voorkeuren aanpassen.
Als u niets opgeeft dan gaan we er van uit dat u de papieren versie wilt blijven ontvangen.
Ook kunt u in het formulier uw voorkeur met betrekking tot de 'Nieuwsbrief' aanpassen en het formulier voor het betalen van de contributie als periodieke schenking opvragen.

Alle leden krijgen een e-mail/brief hierover toegestuurd.
Deze kunt u hier lezen (Brief aan de leden).

Het formulier kunt u hier invullen:
Open het formulier->

Verslag van de Elektronische ALV

Door de coronacrisis hebben we dit jaar de ledenvergadering elektronisch gehouden. Hieronder kunt u het verslag lezen.

Open het verslag->

Wilde bijen in Amsterdam

wapenbord

Er is onderzoek gedaan naar het voorkomen van wilde bijen in parken in Amsterdam.
De Oeverlanden blijken de meeste soorten wilde bijen te huisvesten, wat de kwaliteit van ons gebied nog maar eens accentueert en een groot compliment voor het beheer dat de vereniging al decennia voert met hulp van vele vrijwilligers.

Open het rapport->

Nature Today

De mooie vormgegeven website Nature Today geeft actueel nieuws over de natuur in ons land.
Ze geven ook een nieuwsbrief uit. Via de link op onderstaand plaatje kom je op de website.
Nature Today

Kerkuil op het depot

Kerkuil

In de opslagloods op het depot bevindt zich al een jaren een uilennestkast. Een paar weken geleden hebben medewerkers gezien dat de kast weer bewoond is.
De werkgroep kerkuilen gaat de kast de komende maanden monitoren.

Bereikbaarheid

Er is een nieuwe beschrijving beschikbaar over de bereikbaarheid van de Oeverlanden en het leslokaal 'De Waterkant' op het depot van de Oeverlanden, Anton Schleperspad 1.
De bereikbaar per auto, fiets, openbaar vervoer of te voet kunt u hier vinden:
==> Routebeschrijving.

Aanmelden als nieuw lid

Door lid te worden help u actief mee de doelstellingen en activiteiten van de vereniging te realiseren.
De minimumcontributie is €12,50.
U kunt hiervoor dit aanmeldformulier invullen of een e-mail sturen naar ledenadministratie@oeverlanden.nl.

Onze doelstellingen en activiteiten kunt u vinden op de webpagina 'INFO'.

Het jubileumboek 'Natuurlijk Noordelijke Oeverlanden' is gratis voor nieuwe leden. Een prachtige uitgave over de geschiedenis en de soortendiversiteit van de Noordelijke Oeverlanden.

Nadere gronden van hoger beroep

De vereniging heeft samen met Tuinpark Ons Buiten in 2018 bezwaar aangetekend tegen omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen bij het Jaagpad en de Oude Haagseweg voor werkterreinen voor het project Zuidasdok. Onze bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard en ook ons beroep bij de rechtbank Amsterdam is ongegrond verklaard. De noodzaak van de werkterreinen is door de herijking van het project Zuidasdok uiterst discutabel; om die reden hebben we besloten om bij de Raad van State tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep te gaan. Eind januari zijn onze nadere gronden van hoger beroep ingediend. Deze zijn opgesteld door bestuurslid Tom Koudstaal met advies van Linda Maters, lid van de vereniging. We willen graag bij de verdere procedure om de kapvergunning te vernietigen, extra hulp van leden met kennis van het bestuursrecht.
Leden die op dit gebied die kennis en ervaring hebben vragen we om ons hierin te willen ondersteunen of mee te lezen. U kunt zich via de e-mail daarvoor aanmelden:bestuur@oeverlanden.nl

Onze nadere gronden van hoger beroep zijn via onderstaande link te lezen.

Lees hier het document.

Oproep betalen contributie 2020

Veel leden hebben hun contributie over 2020 nog niet betaald.
We roepen iedereen, voor wie dit geldt, op om voor het eind van het jaar de contributie te betalen op rekeningnummer NL47INGB0004068809 t.n.v. De Oeverlanden Blijven.
Graag bij uw betaling vermelden Contributie 2020 plus de vermelding van uw Postcode.
De minimumcontributie is nog steeds €12,50.
Meer dan het minimum betalen mag natuurlijk ook. Uw steun blijft hard nodig voor De Oeverlanden!

ANBI-status

Vanaf 1 januari 2015 is de vereniging een ANBI
Wilt u de contributie als een jaarlijkse gift minimaal vijf jaar achtereen doen, dan kunt u dit bij de aangifte als belastingaftrek opvoeren zonder drempel omdat de vereniging de ANBI status heeft. Uw nettobijdrage aan de vereniging kan gelijk blijven terwijl de vereniging meer inkomsten krijgt. Dit wordt vastgelegd in een overeenkomst met de vereniging. Een vooraf ingevuld formulier hiervoor 'overeenkomst periodieke schenking', kunnen wij u toesturen. Na uw ondertekening krijgt u een kopie met het RSIN-nummer en transactienummer; die moet u beiden opgeven bij uw belastingaangifte. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u voor de formulieren en een toelichting een mail sturen aan:
penningmeester@oeverlanden.nl

Artikel van Jac P. Thijsse

Reeds in 1923 beschreef Jac P. Thijsse het Nieuwe Meer en de Noordelijke oeverlanden.
Lees hier het artikel.

Website Sloten/Oud Osdorp

Sinds dinsdag 2 april 2019 heeft het landelijk gebied Sloten-Oud Osdorp een nieuwe website: www.slotenoudosdorp.nl.

De oude dorpsraadwebsite wordt hierdoor vervangen. Deze site zal net als de Rubriek Sloten-Oud Osdorp in de Westerpost de functie van platform vervullen. De nieuwe site biedt overzicht van het nieuws, de historie, activiteiten, initiatieven en verenigingen in het landelijk gebied en vervult als een soort toegangsdeur.

Wij zoeken nieuwe bestuursleden

De vereniging De Oeverlanden Blijven! zoekt nieuwe bestuursleden omdat per mei er enkele leden na zeer veel jaren het bestuur gaan verlaten. Het bestuur wil alle taken kunnen blijven doen en doet hierbij een oproep te overwegen om een periode mee te doen in het bestuur. In een persoonlijk gesprek kunnen we je hier alles over vertellen.
De belangrijkste bestuurstaak is te zorgen dat onze vereniging goed functioneert. Om dit te kunnen realiseren heeft het bestuur een aantal kerntaken verdeeld onder de verschillende bestuursleden. Deze taken worden herverdeeld als het bestuur een nieuwe samenstelling krijgt. Op dit moment is er voor communicatie en PR versterking nodig. Goede communicatie is cruciaal voor de sfeer en betrokkenheid binnen de vereniging. Andere taken kunnen zijn ledenadministratie, fondsenwerving aangezien de gemeente geen subsidie meer geeft, contacten met de beheervrijwilligers of secretariaat.
Het bestuur vergadert 1x per 6 weken. Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid aan de leden in de Algemene Ledenvergadering.
De bestuursleden houden zich verder bezig met het organiseren van de excursies, het doen van onderzoek naar flora en fauna in de Oeverlanden, het verzorgen van ons blad Oever en de kalender en het contact met de beheervrijwilligers.

Wil je je nuttig maken voor het behoud van De Oeverlanden en wil je een nieuwe uitdaging neem dan contact op met Liesbeth Stricker.


Facebookfacebook

De vereniging is nu ook op Facebook vertegenwoordigd.
Regelmatig plaatsen we hier foto's en nieuwe activiteiten.

Filmpje vanuit De Oeverlanden

IJsvogel in de Oeverlanden De eerste video van "GroeneBuurten in Beeld" vanuit Park De Oeverlanden in Amsterdam.
Een interview met Gerard Schuitemaker over de ontstaansgeschiedenis van De Oeverlanden, het water, de bomen en de vogels.
Klik hieronder op de link:

Groene buurten in beeld

Nieuwsbrief Oeverlanden

Sinds begin 2013 geeft de vereniging een nieuwsbrief uit onder de naam Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder.
U kunt zich hiervoor opgeven door een e-mail te sturen met uw naam en e-mailadres.
Meld u direct aan
Het laatste exemplaar van de nieuwsbrief kunt u hier bekijken..

Waarnemingen.nl

Volg de waarnemingen in de Noordelijke Oeverlanden op waarneming.nl op: waarneming.nl.

IJsvogel in de Oeverlanden

IJsvogel in de Oeverlanden
Jasper Schiphof maakt leuke filmpjes over de natuur rond De Nieuwe Meer. Hier een linkje naar de ijsvogel in de Oeverlanden.
Op de achtergrond is behalve een zwartkopje ook duidelijk een nachtegaal te horen.

Ga naar de vlog van Jasper voor meer leuke filmpjes.

1000 soortendag

Zwartsprietdikkopje.jpg

Een kleine groep waarnemers heeft meer dan 900 soorten waargenomen, zie deze deze link.

Komt u planten of diersoorten tegen in De Oeverlanden? Voer deze dan in op waarneming.nl.

Natuurclub de BioBende

Er is helaas nog geen geschikte begeleider voor de natuurclub gevonden.

Kijk hier voor een foto-impressie.
Wil je lid worden? Stuur een mailtje naar de Biobende.

De Oeverlanden in 49 beelden

Op de website van het Natuur- & Milieuteam Zuid staan 49 foto's van De Noordelijke Oeverlanden.

Ga naar NMT Zuid.

Filmpjes op YouTube

Op Youtube zijn diverse filmpjes te vinden over "De Oeverlanden". Je vindt ze door op onderstaande linkjes te klikken

Met de boswachter door de oeverlanden

Nachtegaal in de oeverlanden

IJsvogel in de oeverlanden

Onderwaterwereld Nieuwe Meer

Duik in de Nieuwe Meer

Schoolklas in de oeverlanden

Uitzicht oeverlanden

Onthulling van het Henk Gerritsenpad

Naar boven       Suggesties? Opmerkingen? Laat het ons weten