VDOB-logo

Thuis

Volgende Excursie

Eerstvolgende excursie: Zaterdag 7 september, Nachtvlinders van 21.30 - 23.30 uur

Trees en Ruud zullen op het depot nachtvlinders lokken met stroop, een lamp en een laken. Wij adviseren de deelnemers een zaklamp mee te nemen en indien nodig extra kleding.
Met Trees Kaizer en Ruud Jansen

Wat zijn de Oeverlanden?

De Oeverlanden liggen aan de noordkant van de Nieuwe Meer, ten zuiden van de snelweg A4. Zesendertig jaar geleden heeft een actiegroep dit unieke natuurgebied behoed voor 'stadsontwikkeling'. De Vereniging "De Oeverlanden Blijven!" (VDOB!) is voortgekomen uit deze actiegroep. Het gebied wordt in samenwerking met stadsdeel Nieuw-West onderhouden door beheervrijwilligers van de VDOB!, die het op traditioneel-ecologische wijze beheren.

foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden
foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden

De vereniging

De vereniging "De Oeverlanden Blijven!" is opgericht in januari 1984 om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen die de gelijknamige actiegroep niet bezat. De actiegroep dateert uit 1982 en was gestart om zich te verzetten tegen de bouwplannen in de Oeverlanden in het kader van de aanvullende woningbouwlocaties van de wethouders Jan Schaefer en Michael van der Vlis. Naast verzet tegen huizenbouw op de noordoever van Het Nieuwe Meer is er geprocedeerd (het 'Nieuwe Meer arrest' van de Hoge Raad) tegen het dumpen door de gemeente Amsterdam van verontreinigd baggerslib uit de grachten in het meer. Beide zaken zijn succesvol voltooid rond 1986.

Jac.P. Thijsse maakte als onderwijzer in de Jordaan wandelingen met zijn leerlingen over Koenenkade en het Jaagpad om Het Nieuwe Meer heen en raakte onder de indruk van het natuurleven en de landschappelijke schoonheid van dit gebied. Hij wist goed wat er elders in Nederland en de wereld te beleven is zodat zijn aanbeveling op goede grond gefundeerd was. In 1908 publiceerde hij 'de parkenqueastie' in het Handelsblad en twintig jaar later werd zijn idee voor het Amsterdamse Bos door de gemeenteraad van Amsterdam aanvaard. Sindsdien zijn de stedenbouwkundigen doordrongen van het feit dat het gebied rondom Het Nieuwe Meer bij uitstek zich leent voor natuur- en recreatie.

Sinds 1984 heeft de vereniging zich ontfermd over de toen verweesd achtergebleven Oeverlanden, nadat de gemeente haar zandhonger had gestild eind jaren vijftig van de vorige eeuw. Hoewel de Vereniging "De Oeverlanden Blijven!" in het verleden al vele aanslagen op de Oeverlanden heeft weten te verijdelen, lijkt de strijd voor behoud van dit natuurgebied nog niet ten einde. Richtte de vereniging zich in het verleden vooral op het verijdelen van ongewenste plannenmakerij van woningbouwprojecten, de laatste jaren vormt het bewaken van de biodiversiteit door het indienen van zienswijzen op nota's van de gemeente Amsterdam en het indienen van bezwaarschriften tegen voorgenomen omgevingsvergunningen een belangrijke taak. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk in te haken op bewonersinitiatieven die tot doel hebben de waardering van de natuur in de woonomgeving te bevorderen.

foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden foto oeverlanden
 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid