VDOB-logo

Brug 1897 Aquarius

De toegangsbrug 1897 bij het paviljoen Aquarius is al meer dan een jaar buiten gebruik vanwege houtrot in de palen waarop de brug rust, en er is nu eindelijk een voetgangersnoodbrug aangelegd. In juli is er een omgevingsvergunning ingediend die een nieuw ontwerp van de brug voorstelt. Tegen dit nieuwe ontwerp hebben we grote bezwaren. Door een fout in de jaren 90 was de brug bij Aquarius niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer, zoals voor hulpdiensten; politie, brandweer en GGD. Hulpdiensten moeten nu via het fietspad, beginnend bij het parkeerterrein tegenover het tankstation en het Mercure hotel, naar de recreatiezone rijden. Een te lange route bij calamiteiten. Dat bleek ook na het dodelijke horlogediefstalincident in 2020. De nieuwe brug is ook niet geschikt voor gemotoriseerd verkeer. Dat gaat echt een probleem opleveren omdat in de Ontwikkelstrategie Landschapspark De Oeverlanden is vastgelegd dat het fietspad vanaf het parkeerterrein komt te vervallen en daarmee wordt de recreatiezone onbereikbaar voor hulpdiensten. Onacceptabel natuurlijk. We hebben dan ook onlangs een bezwaar ingediend tegen het verlenen van de omgevingsvergunning. Nu er een nieuwe brug moet komen en de recreatiezone steeds intensiever wordt gebruikt, moet er een structurele oplossing komen voor de bereikbaarheid van de recreatiezone door de hulpdiensten.

BrugAquarius

De tekening van de nieuwe brug vindt u hier.
Ons bezwaarschrift van 8 augustus 2023 vindt u hier.

Naar aanleiding van ons bezwaar is er door de gemeente een hoorzitting georganiseerd waar wij onze bezwaren hebben kunnen uitleggen. Tijdens de hoorzitting werd ons al duidelijk dat er onze bezwaren niet zouden worden meegewogen omdat er sprake is van een gebonden beschikking.

Onze aanvulling op het bezwaarschrift van 12 oktober 2023 naar aanleiding van een reactie van de projectleider, vindt u hier.

We hebben ook nog ingesproken in de raadscommissie Mobiliteit, Openbare ruimte en Water (MOW) van de gemeenteraad van Amsterdam. Onze inspreektekst vindt u hier.

Ons bezwaar is ongegrond verklaard, Zie de brief van de gemeente van 20 oktober 2023, die vindt u hier.

De ongegrondverklaring werd vergezeld van een advies, die vindt u hier.


Alle gemeentelijke documenten kunt u vinden op de website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl onder vermelding van nummer 7729775

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid