VDOB-logo

Beroep tegen kapvergunning in kader Zuidasdok

De vereniging heeft samen met Tuinpark ‘Ons Buiten’ in 2018 bezwaar aangetekend tegen omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen bij het Jaagpad en de Oude Haagseweg voor werkterreinen voor het project Zuidasdok. Onze bezwaren werden niet ontvankelijk verklaard en ook ons beroep bij de rechtbank Amsterdam is ongegrond verklaard. De noodzaak van de werkterreinen is door de herijking van het project Zuidasdok uiterst discutabel; om die reden hebben we besloten om bij de Raad van State tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep te gaan. Inmiddels hebben we ook een Wob-verzoek ingediend om informatie ter ondersteuning van ons hoger beroep te verkrijgen.

Het Wob-verzoek heeft in eerste instantie weinig informatie opgeleverd die ons kon helpen met ons hoger beroep. We kregen veel volledig weggelakte teksten toegestuurd. We hebben een aanvullend Wob-verzoek ingediend met de vraag om toch delen die voor ons van belang zijn, openbaar te maken. We hebben enige nieuwe documenten gekregen die we kunnen gebruiken bij ons hoger beroep.

De reactie van de gemeente Amsterdam, opgesteld door de landsadvocaat Pels Rijcken, hebben we voorzien van aanvulling en commentaar. De zitting van het hoger beroep is bepaald op 24 september. We zullen dan ons standpunt verdedigen. We realiseren ons terdege dat het toch een strijd David tegen Goliath is en dat onze kansen niet groot zijn.

De uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 23 november 2020, waar we tegen in beroep zijn gegaan, van vindt u hier.
Onze ‘Nadere gronden van hoger beroep’ van 30 januari 2021 vindt u hier.
De reactie hierop van het College van Amsterdam van 23 april 2021 vindt u hier.
Onze ‘Aanvulling op onze Nadere gronden’ van 10 september 2021 vindt u hier.

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht