VDOB-logo

Hoofdgroenstructuur

Amsterdam heeft de ambitie om tot aan 2050 minimaal 150.000 woningen voor 250.000 nieuwe inwoners te bouwen. Daarom is voldoende groen in de stad essentieel voor de leefbaarheid van mens en dier, juist nu het drukker en voller wordt. Groen biedt ruimte voor recreatie, sport, spel, ontmoeting, ontspanning, dieren, natuureducatie en -beleving. Het draagt bij aan de gezondheid van Amsterdammers, het dempt hitte in hete zomers, helpt wateroverlast te voorkomen en vergroot de biodiversiteit. Daarom is in de Omgevingsvisie 2050 de groei van de stad gecombineerd met de keuze om 'rigoureus te vergroenen'.

Amsterdam heeft een lange traditie in het ontwerpen aan de stad met groen als vanzelfsprekend onderdeel. In de ontwerpen van Berlage voor de stadsuitbreidingen in de jaren 1910 en 1920 (zoals Plan Zuid) speelden groen en water een belangrijke rol. Lange en belangrijke straten kregen grote bomen en brede groene middenbermen. Van Eesteren en Mulder zorgden er in hun ontwerpen voor de Westelijke Tuinsteden voor dat elke bewoner vanuit zijn voordeur langs groene routes, buurt- en stadsparken binnen 10 minuten in het groene landschap kon recreƫren. Dankzij voortzetting van deze traditie in onze stedelijke structuurplannen en visies beschikken we over een unieke scheggenstructuur waarbij het groene landschap tot diep in de stad reikt.

Al sinds 2003 heeft Amsterdam de Hoofdgroenstructuur vastgesteld. In het beleidskader Hoofdgroenstructuur zijn de belangrijkste groengebieden opgenomen die Amsterdam wil behouden, zoals stadsparken, volkstuinparken, grotere plantsoenen, sportparken en groene verbindingen. In de Omgevingsvisie 2050 (ook op onze website te vinden) staat de ambitie beschreven om deze Hoofdgroenstructuur richting 2050 in stappen te laten groeien naar een groter, gevarieerder en beter verbonden groenblauw netwerk. Een Hoofdgroenstructuur die we ook echt groen houden en waar we dus niet in gaan bouwen. Waar water een belangrijk onderdeel van is en waarvan de kwetsbare natuurgebieden beschermd zijn. En waar stadsnatuur een integraal onderdeel van uitmaakt.

In het beleidskader staan de groene gebieden die tot de Hoofdgroenstructuur behoren. De nieuwe Hoofdgroenstructuur is groter ten opzichte van de vorige versie. Het is nu een groenblauw netwerk, in plaats van losse onderdelen en er is water in opgenomen. De Amsterdamse Ecologische Structuur - nu nog onderdeel van de Ecologische Visie 2012 - is er als 'stadsnatuur' integraal in opgenomen. En er zijn meer lijnvormige groen- en waterverbindingen opgenomen; belangrijke verbindingen voor dieren in de stad. Ook worden er verschillende 'soorten' groen onderscheiden, zoals een stadspark, een natuurpark, een tuinpark en een gedenkpark waar bepaalde voorzieningen wel of geen plek kunnen krijgen. Zo kan een stadspark ruimte bieden aan voorzieningen voor sporten en spelen, terwijl het in een natuurpark juist primair draait om de beleving van natuur, stilte en donkerte.

De onafhankelijke technische adviescommissie (TAC) toetst overheidsplannen en initiatieven op hun bijdragen aan de versterking van de Hoofdgroenstructuur. Met een Hoofdgroenstructuur wil Amsterdam ervoor zorgen dat ze ook in 2050 nog steeds die fraaie en aangename stad is om te verblijven, te ontspannen, te recreƫren en te kunnen genieten van het groen.

Het concept beleidskader Hoofdgroenstructuur vindt u hier.
Onze reactie op de concept beleidskader vindt u hier.
Een link naar de gemeentelijke pagina over de Hoofdgroenstructuur: www.amsterdam.nl/bestuur-en-organisatie

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid