VDOB-logo

Archief nieuwsbrieven

Sinds begin 2013 geeft de vereniging een nieuwsbrief uit onder de naam Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder.

De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer zes keer per jaar.

Wanneer u ook de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u een e-mail versturen: Meld u direct aan

Het laatste exemplaar staat hieronder. Voor het archief gaat u naar:

Archief nieuwsbrieven.

De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 59 december 2021

Winterwandeling zondagmiddag 19 december van 14.30 tot 16.00 uur

We lopen vanaf het depot langs het water van De Nieuwe Meer naar de Ringvaart en via het Koekoekslaantje naar de Riekerpolder. De natuur is op deze korte dagen in december erg rustig en in combinatie met grijze wolkenluchten geeft dat een sfeervol beeld. Wellicht zijn er al wat wintergasten onder de vogels, maar wellicht is het nog niet koud genoeg. We maken wel kans op een sperwer die zich hier vaak ophoudt aan de boorden van het water.

winter


oever

Wandelnetwerk Nieuwe Meer en de verdwenen brug

Omstreeks 2015 dacht men te beginnen met de aanleg van het Zuidasdok en wilde men werkterrein gereedmaken. Hekken werden geplaatst op het fietspad langs de woonboten en de ophaalbrug naar de Jachthavenweg/Damloperspad werd gedemonteerd en ontdaan van brugdek en ophaalmechanisme. Dit alles kwam pas aan het licht in juli 2016 toen ter gelegenheid van het Europees Kampioenschap atletiek op de sportvelden aan het IJsbaanpad en in het Olympisch Stadion, de hekken open gingen voor busverkeer ten behoeve van de deelnemende atleten. De vraag was hoe we de brug, of althans de verbinding in het wandelnetwerk, weer terug konden krijgen. Via onze goede contacten met het gemeentelijke projectgroep hebben we getracht te achterhalen wat er met de brug was gebeurd. Alle pogingen de mist te verdrijven leverden weinig op. Jammer, omdat allengs duidelijk werd dat het project Zuidasdok vele jaren vertraging ging oplopen en al die tijd de wandelaars gedwongen werden over de drukke fietspaden te lopen.

Ten langen leste is een soort 'opsporing verzocht' gericht aan wethouder Egbert de Vries, van verkeer e.d. waartoe ook de bruggen blijken te behoren. Hij heeft een ambtenaar opgedragen speurwerk te verrichten. Hij heeft 'plaats delict' bezocht en nageplozen wat er gebeurd is. Volstrekt voorbarig is de brug gedemonteerd en opgeslagen op een depot van het stadsdeel Buitenveldert. Dit stadsdeel bestaat niet meer, net als het depot. Waar de onderdelen gebleven zijn is niemand bekend.

De oplossingsrichting die nu ingeslagen kan worden is om een plankier met leuningen over het water te leggen zodat wandelaars hun weg kunnen vervolgen. Aangezien hier eigenlijk nooit sprake is van scheepvaart lijkt het geen bezwaar dat de brug niet beweegbaar is. Tot de aanleg van het Zuidasdok daadwerkelijk begint kan deze voorziening blijven. We hopen dat de gemeente die zo snel een bijna nieuwe brug verwijderd heeft met gezwinde spoed dit herstel van deze schakel in het wandelnetwerk Nieuwe Meer ter hand neemt. Bij voorbaat dank, mede namens de vele wandelaars.

nieuwe meer
2022, het jaar van de Slechtvalk?

Begin dit jaar meldden we dat er zich twee slechtvalken ophielden op het voormalige NISSAN-gebouw net aan de noordzijde van de A4 bij de Johan Huizingalaan. Gedurende afgelopen jaar werden ze veelvuldig gezien, meestal bovenop het kleine erkertje aan de westzijde, maar ook allerlei andere zitplekken rondom het gebouw. De laatste tijd wordt nog maar steeds één vogel gezien. Toch hopen we dat er komend jaar gebroed gaat worden. Een mooie aanwinst voor de Oeverlanden en de Riekerpolder. De wetenschappelijke naam: Falco peregrinus, duidt op een vreemdeling van buiten de stad. Ik denk dat ook bedoeld wordt net buiten de Ring A10. Daar blijkt het toch ook goed toeven.

slechtvalk
Ontwikkelstrategie 2040

Nadat het college van B&W de Ontwikkel Strategie Oeverlanden-Sloten had aangenomen heeft de gemeenteraad op donderdag 2 december dit plan aanvaard. Een verheugende gebeurtenis waarvan we de verwachting hebben dat dit het beheer van de Oeverlanden, zoals de vereniging dit al decennia doet met weinig middelen en veel vrijwillige arbeid, een boost kan geven. We houden nauwlettend de vinger aan de pols en willen op basis van de plannen een rol blijven spelen in dit beheer. Op onderstaande linken kunnen de documenten worden bekeken.

www.amsterdam.nl/projecten/oeverlanden-ontwikkeling-natuur/.

www.oeverlanden.nl/plannen/Ontwikkelstrategie_De_Oeverlanden_2040.

Raad van State heeft nog geen uitspraak

In ons juridisch gevecht tegen de kap van twee bosjes aan de Oude Haagseweg en de Riekerweg wachten we nog op een uitspraak van het hoogste bestuursorgaan van ons land. Deze week hebben we een brief ontvangen met de mededeling dat de Raad van State een derde termijn van zes weken nodig heeft om een uitspraak te kunnen doen. We wachten af en blijven hopen op een positieve uitkomst.

Prettige feestdagen en beste wensen voor een goed 2022

Het bestuur van de vereniging "De Oeverlanden Blijven!" wenst u allen het beste voor het nieuwe jaar. Hartelijke dank voor alle steun in het afgelopen jaar.

Liesbeth Stricker

Tom Koudstaal

Marianne Frijling

Paul Kamsteeg

Nico JansenDisclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.
 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid