VDOB-logo

Archief nieuwsbrieven

Sinds begin 2013 geeft de vereniging een nieuwsbrief uit onder de naam Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder.

De nieuwsbrief verschijnt onregelmatig ongeveer zes keer per jaar.

Wanneer u ook de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u een e-mail versturen: Meld u direct aan

Het laatste exemplaar staat hieronder. Voor het archief gaat u naar:

Archief nieuwsbrieven.

De Amsterdamse oeverlanden

Gazet van Oeverlanden en Riekerpolder Nummer 63 juni 2022

Vorige 
Bomenexcursie op tuinpark Ons Buiten. Zondag 5 juni van 11.00-12.30 uur

Op het tuinpark staan veel bijzondere bomen. In tegenstelling tot de Oeverlanden zijn deze allen weloverwogen aangeplant. We vertrekken vanaf het grote grasveld voor de kantine. Ingang aan de Riekerweg.

Met Rinus Hofs en Wouter van der Wulp.

siegerpark.gif

Insectenexcursie. Zondag 12 juni 13.00-14.30 uur

Deze excursie start later dan gebruikelijk omdat het insectenleven in de middag juist goed op gang komt. Vang een glimp op van het verscholen leven van kruipende of vliegende insecten. Vooral kevers en wantsen staan in de schijnwerper.

Met Ruud Jansen.

watertor
Nachtegalen in de Oeverlanden 2022

Na hun jaarlijkse reis van kleine vijfduizend kilometer zijn de nachtegalen weer neergestreken op hun vaste stekjes. De eerste mannetjes hebben we gehoord op 13 april en inmiddels zijn ook de vrouwtjes gearriveerd (die komen altijd iets later). Nachtegalen zijn bodembroeders en zoeken een veilige plek tussen doornstruiken en brandnetels. Hun favoriete locaties op de Oeverlanden worden door ons in de gaten gehouden en verzorgd zodat ze mooi dicht blijven en niet worden opengebroken door de koeien, mensen of wat ook. Daar zitten ze dan meestal op ooghoogte of iets hoger in de struiken te zingen. 's Avonds hoor je ze goed als alle andere vogels stil(ler) zijn, daaraan danken ze hun naam. Ze zingen echter de hele dag door. Dit jaar troffen we tijdens de nachtegalenexcursie slecht weer en hoorden daardoor slechts één exemplaar. Maar nu zingen ze nog uitbundig, dus kom vooral nog even luisteren. Ze gaan nog even door, maar als de vrouwtjes hun keuze definitief gemaakt hebben stopt het concert voor dit jaar

Ze zingen nu nog uitbundig, maar dat wordt snel minder als de vrouwtjes op het nest zitten. Inmiddels worden ze ook gezien met voedsel in de snavel, een teken dat er jongen in het nest zijn. Sommige mannetjes zingen overigens na de broed opnieuw, en ook houden vrijgezelle mannetjes niet altijd op met hun pogingen een vrouwtje te verleiden.

kaart
Zangposten van nachtegalen
Een nieuwe fiets/wandel verbinding tussen Badhoevedorp en de Koekoekslaan

We hebben er even op moeten wachten, maar 5 jaar na de omlegging van de A9 en de verbouwing van het knooppunt Badhoevedorp is nu ook het fiets/wandelpad voltooid. Een halfronde boogtunnel voert naar het middelpunt van het voormalige knooppunt en vanwege de hoge geluidschermen heerst hier een betrekkelijke stilte. Dat mogen ze langs de A4 ook doen! De bewoners van Badhoevedorp kunnen zo op een plezierige wijze naar het zuiden fietsen of wandelen, naar de pont van Ome Piet en het Amsterdamse Bos in, of langs de Oude Haagseweg de Oeverlanden in, of langs het Nieuwe Meer. Een welkome aanvulling op de al bestaande routes in de wijdere omgeving van de Oeverlanden.

Energietransitie in de Riekerpolder

Onder de middenberm van de Oude Haagseweg zit een hele dikke bundel hoogspanningskabels die richting de Haarlemmermeerpolder gaan maar ook aftakken naar het groene transformatorstation dat aan de Anderlechtlaan staat. Nu worden plannen gemaakt om nog eens een drie maal zo groot transformatorstation nieuw te bouwen op het voormalige terrein van McDonalds. Het bestaande gebouw is indertijd, in 2002, neergezet zonder acht te slaan op de omgeving, brutaal tot op de slootrand en een gevel van plaatmetaal die een goedkope uitstraling heeft en die al die jaren nooit is schoongemaakt en dus lelijk onder de aanslag is geraakt.

Het perceel dat nu bebouwd gaat worden is slechts 2 maal zo groot als het perceel waar het groene trafo-station al staat. Echter men wil 3 maal zoveel vermogen installeren, waardoor eveneens tot op de randen van het perceel gebouwd moet worden maar ook nog eens een stuk meer de hoogte in, liefst 13 meter.

Pas in een laat stadium zijn we hierover verwittigd anders hadden we onze bezwaren al veel eerder kenbaar kunnen maken. Nu start eind deze maand een procedure om het bestemmingsplan te wijzigen om de bouw mogelijk te maken. We zullen de procedure in elk geval aangrijpen om onze bezwaren voor het voetlicht te brengen en alles in het werk te zetten om vooral de schoonheid te bewaken. Aandacht heeft ook de inrichting van de Anderlechtlaan voor wandelaars en fietsers, dat mede door de ontsluiting van het trafo-station, hier volstrekt onder de maat is.

trafo

Maak natuurgebied de Oeverlanden bereikbaar!
Sinds de opheffing van buslijn 69 is natuurgebied de Oeverlanden onbereikbaar geworden vanuit de woonwijken van Nieuw-West. Wie bij de halte bij het natuurgebied (halte Anderlechtlaan) wil uitstappen moet met bus 369 doorreizen naar Schiphol en dan weer terugreizen met bus 397, die wel bij de halte stopt. Dit kost onnodig veel tijd en geld. Zonde, aangezien bus 369 wel langs de halte bij het natuurgebied rijdt. Een simpele oplossing kan ervoor zorgen dat de bereikbaarheid van de Oeverlanden fors verbeterd wordt. Teken de petitie om ervoor te zorgen dat bus 369 stopt bij bushalte Anderlechtlaan en dat de halte hernoemd wordt naar De Oeverlanden!
Het adres van de petitie is:
https://petities.nl/petitions/laat-bus-369-bij-de-oeverlanden-stoppen?locale=nl

kaart

Bruggetje Damloperspad, nog geduld...

De ophaalbrug op het Damloperspad is voor fietsers en voetgangers een belangrijke schakel tussen de stadsdelen Oud-Zuid en Nieuw-Zuid en ook van belang voor het rondje Nieuwe Meer. Die brug werd zonder aankondiging en zonder vergunning daarvoor, weggehaald vooruitlopend op het project Zuidasdok. Dat was natuurlijk nergens voor nodig; ze hadden gewoon de brug open kunnen zetten om de doorgaande verbinding te verbreken. Het Zuidasdokproject is aanzienlijk vertraagd, dus de vereniging heeft gepleit voor tijdelijk herplaatsen van de brug. Goed idee vond het projectbureau Zuidasdok, maar helaas, de brug is nergens meer te vinden. De firma die de brug heeft gemaakt kan voor weinig geld (€5.000) een tijdelijke voorziening maken, en na de nodige discussie wil projectbureau Zuidasdok dit betalen. Maar het terugplaatsen van een brug vraagt ineens wel vergunningen. Ook dat kwam rond, dus nu de brug plaatsen? Nee, nu moet er eerst een BLVC-plan worden gemaakt (BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie). In het plan staat beschreven hoe de overlast op de omgeving kan worden beperkt en wie het aanspreekpunt is. Dat gaat weer veel tijd kosten; wel is toegezegd de tijdelijke brug voor de zomerperiode te plaatsen.

kaart

Schinkelkwartier, Nieuwe Meer Oost

think center

In december 2021 heeft de gemeenteraad de projectnota Schinkelkwartier vastgesteld. Nu is in samenwerking met Red Company een plan gepresenteerd rond het IBM hoofdkantoor in het deel Nieuwe Meer Oost. Volgens de projectontwikkelaar wordt het een duurzame wijk met ruimte voor wonen, werken en natuur. Het project omvat zo'n 1.100 woningen voor alle doelgroepen en twee beeldbepalende kantoorgebouwen in een parkachtige omgeving. Zie voor meer uitleg:
https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=51597.

In het plan wordt volgens de foto-impressie ook woningbouw gepland op het terrein van Global Switch, één van de belangrijkste internetknooppunten van Europa. Het is een raadsel hoe de gemeente Amsterdam de verhuizing van dit knooppunt denkt te financieren. Zie voor de projectnota van Amsterdam:
https://www.amsterdam.nl/projecten/schinkelkwartier/.

Werkgroep VDOB! 40 jaar jong

In 2024 bestaat de vereniging 40 jaar en dat willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. Inmiddels hebben zich enkele leden aangemeld die bereid zijn mee te denken over de invulling van dit evenement. In de loop van 2022 willen we de bepalen wat we gaan doen, waarna we 2023 gebruiken om de plannen verder uit te werken. Meer ondersteuning is hard nodig bij het helpen ontwikkelen en realiseren van de plannen.

Je kunt daarvoor contact opnemen met het Tom Koudstaal.Disclaimer:

Wanneer je geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen stuur dan een email naar de secretaris van de vereniging.
Je kunt deze nieuwsbrief niet beantwoorden.
 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid