VDOB-logo

Het gebied: Landschapspark 'De Oeverlanden'

In en rond Amsterdam liggen verschillende groene reststukjes die door het ontbreken van een planologische bestemming vaak jarenlang ongestoord zijn gelaten. In deze gebieden heeft daardoor vaak een verbazingwekkende rijke en gevarieerde ontwikkeling kunnen plaatsvinden. De Oeverlanden is één van deze gebieden.

De Oeverlanden is een natuurgebied gelegen aan de noordoever van het Nieuwe Meer in de zuidwesthoek van Amsterdam. Het gebied is in de jaren vijftig ontstaan als werkterrein voor de zandwinning uit het Nieuwe Meer ten behoeve van het opspuiten van woningbouwterreinen in de westelijke tuinsteden. In de jaren zestig en zeventig werd vanuit de Oeverlanden het Nieuwe Meer volgestort met “schoon” puin afkomstig van bouw- of sloopplaatsen in en rond Amsterdam. Delen van de Oeverlanden zelf zijn tijdens deze werkzaamheden bedekt geraakt met puin en diverse grondsoorten. In het begin van de jaren tachtig werd de grondstort uiteindelijk beëindigd.

Ondanks en voor een deel zelfs dankzij het vele grondverzet dat in de afgelopen decennia in de Oeverlanden heeft plaatsgevonden, kon zich hier een weelderig, spontaan en afwisselend natuurgebied ontwikkelen. Zo treffen we in het gebied achtereenvolgens open water, moeras, moerasbos, rietlanden struwelen, ruigten en orchideeënweitjes aan. De grote variatie in grondsoort en reliëf heeft ertoe geleid dat op een relatief klein oppervlak een grote rijkdom aan plantengemeenschappen ontstond. Uit een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat het gebied maar liefst meer dan 300 plantensoorten herbergt, waarvan vele in de wijde omgeving van Amsterdam verder niet voorkomen. Deze grote floristische rijkdom biedt op zijn beurt weer een goede voedselbron voor een rijk dierenleven in de Oeverlanden; uit later onderzoek blijkt dat bijvoorbeeld meer dan 60 bijensoorten aanwezig zijn.

De grote afwisseling in landschap en vegetatie betekent voor de bezoeker van het gebied dat er tijdens een korte wandeling een veelheid aan indrukken en ervaringen kan worden opgedaan. Het landschapsbeeld verandert voortdurend (moeras, bos, rietland, orchideeënweitjes), terwijl er ook met de neus op de grond steeds wat nieuws valt te ontdekken. Er is onlangs een video gemaakt over de Oeverlanden door een lid van de vereniging met een leuke beschrijving van het gebied.

Zie: De Oeverlanden in beelden

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid