VDOB-logo

Beheer van het gebied

De Vereniging "De Oeverlanden Blijven!" is in 1984 begonnen met het uitvoeren van onderhoud en beheer van het natuurgebied. Een vrijwilligerswerkploeg voert twee dagen per week werkzaamheden uit als schoonmaken, paden aanleg, maaiwerk en natuur technisch bosbeheer. Het beheer is er in de eerste plaats op gericht het gebied aantrekkelijk en geschikt te maken voor een groter publiek. In de tweede plaats heeft het de bedoeling de variatie in natuurwaarden te versterken en deze te beschermen tegen een overmatige recreatiedruk. Om te voorkomen dat de Oeverlanden onder de voet worden gelopen, is een gericht beheer echter niet genoeg. Met het uitvoeren van educatieve activiteiten wordt geprobeerd het publiek daarnaast waardering en respect voor het gebied bij te brengen. Doel is mensen te leren genieten van de natuur, zodat er zorgvuldiger mee omgesprongen zal worden.

De vrijwilligerswerkploeg die het gebied beheert, bestaat voor een groot deel uit mensen die zijn opgegroeid in de stad. In veel gevallen raakt men in de Oeverlanden voor het eerst in intensief contact met de natuur. Van tijd tot tijd een wandeling door een natuurgebied maken is anders dan er daadwerkelijk langere tijd vertoeven en werken. Door zelf je handen in de grond te steken en met hooi, riet en takken te slepen, realiseer je een band met de natuur die ver uitstijgt boven de gebruikelijke passieve natuurbeleving. Deze hernieuwde band met de natuur in de Oeverlanden heeft ertoe geleid dat er een hechte groep mensen is ontstaan. Deze groep voelt zich sterk verantwoordelijk voor het beschermen van de natuurwaarden. Men tracht deze verantwoordelijkheid uit te dragen naar de overige gebruikers van het gebied. Dit gebeurt onder meer door het geven van informatie over het gevoerde beheer, het aanspreken van mensen op ongewenst gedrag, het rondleiden van groepen en het betrekken van kinderen bij het beheer. Op deze manier proberen we een steeds grotere kring van betrokkenen te realiseren, waardoor we, naast bescherming van natuurwaarden, een verhoging van het milieubesef hopen te bewerkstelligen.

Voor meer informatie om ook beheervrijwilliger te worden, zie Word beheervrijwilliger.

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid