VDOB-logo

Actueel Nieuws

14-05-2024 - Stem op 6 juni tegen bij het referendum over de Hoofdgroenstructuur (HGS)

Dat is – zéker nu het steeds heter en natter wordt in de stad – van groot belang voor de leefbaarheid en waterhuishouding in Amsterdam.

De gemeente heeft een nieuw beleid gemaakt dat het groen in de zogenaamde 'Hoofdgroenstructuur (HGS)' minder goed beschermt dan het beleid dat op dit moment nog van kracht is. Waarom hebben 30 groengroepen uit heel Amsterdam hiertegen bezwaar gemaakt? Waarom wordt dit referendum georganiseerd? Daar valt veel over te zeggen, maar op hoofdlijnen komt de kritiek hierop neer.

hgs referendum

Cartoon: Femke van Heerikhuizen

 • In het nieuwe HGS-beleid mag het stadsbestuur (Burgemeester en Wethouders) – zelfs buiten de gemeenteraad om – in het 'beschermde' groen van de HGS gaan 'ontwikkelen'. Of 'beschermd' groen dan nog beschermd zal worden, hangt dan af van de interpretatie van vage regels. Stel: een ontwikkelaar komt met een bouwplan in het beschermde groen. De wethouder mag dan zelf beoordelen of dat groen dat eerder – met reden – beschermd is verklaard "nog bijdraagt aan de versterking van de HGS" Wat die formulering betekent weet niemand. Hierdoor wordt al het 'beschermde' groen vogelvrij en bovendien is bezwaar maken straks zinloos.
 • Wethouder Van Dantzig doet voorkomen alsof het nieuwe HGS-beleid juist veel beter is en veel méér groen beschermt. Maar de wethouder 'vergeet' er gemakshalve bij te vertellen dat hij in de nieuwe HGS bijvoorbeeld ook bermen tussen wegen, taluds langs snelwegen en zelfs kunstgrasvelden meetelt als 'beschermd groen'.

De achtergrond in het kort:

 • Tijdens de inspraakprocedure heeft de meerderheid van de gemeenteraad niet geluisterd naar de vele verbeteringsvoorstellen van 30 groengroepen uit de hele stad. Het zogenaamde 'Beleidskader Hoofdgroenstructuur' is toch aangenomen.
 • Omdat dit beleid volgens hen niet goed is voor de stad en haar inwoners, is er een referendumverzoek ingediend dat heel veel Amsterdammers in korte tijd hebben gesteund.
 • Daarom wordt dit referendum in Amsterdam op 6 juni gelijktijdig met de Europese verkiezingen gehouden. Stemmen heeft zin!
 • De gemeenteraad hóeft de uitslag van het referendum niet over te nemen. Het is helaas slechts adviserend.
 • Maar, als héél véél Amsterdammers tégen gaan stemmen kan de gemeenteraad het niet maken om de Stem des volks te negeren.
 • Daarom is het heel erg belangrijk dat zo veel mogelijk stemgerechtigde Amsterdammers op 6 juni tegen gaan stemmen onder het motto: "Ben je vóór groen, stem dan tégen!"

Meer informatie
Meer informatie over dit omvangrijke dossier vindt u via deze linken:

 • Het onderwerp van het referendum: Beleidskader Hoofgroenstructuur.
 • De uitleg van de kritische Amsterdammers wat er mis is met de plannen: rhgs.nl.
 • Kunt u het zich haast niet voorstellen dat het écht waar is dat de wethouder zélfs kunstgrasvelden als 'beschermd groen' meetelt? Kijk dan naar dit filmpje waarin gemeenteraadslid Alberts (SP) deze vraag ook vol ongeloof stelt aan wethouder Van Dantzig.
 • Wat betekent het voorgestelde beleid van de HGS dan in de praktijk? Acht Amsterdammers uit de hele stad hebben locaties gefotografeerd waarvan zij verwachten dat het groen hier vogelvrij wordt, als dit nieuwe HGS-beleid niet wordt weggestemd.

20-01-2024 - Vervanging Oude Haagsebrug

VANAF 22 JANUARI SLOPEN WIJ DE BRUG Wij slopen de brug met hulp van grote sloopkranen. Het slopen duurt ongeveer 6 weken. Eerst verwijderen we het remmingswerk. Dat zijn de palen en balken die de schepen door de brugopening geleiden. Er staan sloopkranen op het land en op een ponton in de Ringvaart. De sloopkranen knippen met een betonschaar het brugdek, de bovenbouw en de dunne pijlers. De dikke pijlers en de funderingsblokken zijn te groot om met de betonschaar weg te knippen. Deze onderdelen verzwakken we eerst door het gebruik van kleine explosieven. Daarna kunnen de sloopkranen deze delen met de betonschaar verwijderen.
Lees hier de nieuwsbrieven.
Nieuwsbrief van 14 december 2023.
Nieuwsbrief van 19 januari 2024. Hierin staat een artikel over de munitie die in de Ringvaart is gevonden.

oudehaagsebrug

24-11-2023 - Nestkastcontrole november 2023
door Nico Jansen

In de droge en hete zomer van 2019 was sprake van een hoge plaagdruk van eikenprocessierups. In de voorgaande jaren waren deze rupsen ook al aanwezig in de Oeverlanden, zoals in de meeste delen van Nederland, maar de aantallen waren nog beperkt. Zoals de naam al aangeeft komt de rups uitsluitend voor op de eik, die helemaal wordt kaal gegeten waarna de verpopping plaats vind in grote "nesten" onder zijtakken of in de grond.

Besloten is om de plaagdruk te verminderen door koolmees en pimpelmees te faciliteren met nestgelegenheid op de eikenbomen die in ons gebied staan, wild of aangeplant. Aangezien de oudste eiken pas zo'n 50 jaar zijn, kleuterleeftijd voor een boom die 600 jaar oud kan worden, zijn er nog niet van nature holtes ontstaan waar mezen kunnen broeden.

nestkast

Zo gezegd, zo gedaan. In het najaar van 2019 zijn er 32 nestkasten opgehangen. De diameter van de vliegopening is voor de koolmees 38mm en voor de Pimpelmees 32mm. Twintig kasten voor de koolmees en 12 kasten voor de pimpelmees.

In 2020 bleken 21 van de kasten bezet, ongeveer 65%. Per kast kunnen wel 10 tot 15 jongen worden groot gebracht in één of meerdere legsels. Dat betekent dus 200 á 300 jonge mezen. In 2021 is het aantal kasten uitgebreid tot 33. Hiervan bleken er 22 bezet waardoor het bezettingspercentage op 66 kwam. In 2022 is het aantal kasten uitgebreid tot 34. Het aantal bezette kasten was 23 wat het bezettingspercentage op 68 bracht. Nu is uitgesplitst naar pimpelmees en koolmees. Koolmees scoort 58% bezetting, de pimpelmees heeft een score van 83% bezetting.

Vanwege de hogere bezettingsgraad van pimpelmeeskasten is het aantal uitgebreid tot 15. Het totaal aantal kasten lag in 2023 op 38. Hierin zijn 5 nestkasten op het depot inbegrepen die in tegenstelling tot de rest, niet op eiken zijn bevestigd, maar op elzen. Afgelopen jaar waren 28 kasten bezet, 12 pimpelmees- en 16 koolmeeskasten. De bezettingsgraad lag daarmee op 73%, het hoogste percentage tot nu toe.

De score van de pimpelmees is iets gedaald tot 80%, de bezetting van koolmeeskasten steeg naar 72%. Er zullen tussen de 280 en 420 jonge mezen zijn groot gebracht. Sinds 2020 is van plaagdruk door de eikenprocessierups eigenlijk geen sprake meer. De rupsen waren afgelopen jaar in zeer geringe mate aanwezig. De extra aanwas van mezen heeft ongetwijfeld een bijdrage hieraan geleverd, maar elders in het land was ook sprake van afname van de plaagdruk. Het heeft er in elk geval toe geleid dat men is gaan nadenken wat beheer hierin kan betekenen, bijvoorbeeld door vogels te faciliteren of door beter bermbeheer dat sluipwespen en andere predatoren van rupsen bevordert.

Vanwege slijtage door vooral spechten heb ik 8 nieuwe nestkasten aangeschaft, 5 voor de pimpelmees en 3 voor de koolmees. Alles hangt nu weer stevig aan de bomen want door diktegroei van de boom wordt een nestkast makkelijk er vanaf gedrukt.

nestkast

22-10-2023 - Paddenstoelenexcursie

Een impressie door Harry den Hartog.

paddenstoelenexcursieoktober2023

05-07-2023 - In memoriam Jan Kees van Dijk

Afgelopen zondag, 2 juli, bereikte ons het droevige bericht dat Jan Kees van Dijk is overleden.
Jan Kees werd in 1990 lid van vereniging De Oeverlanden Blijven! en bleek een groot natuurliefhebber te zijn. Hij was dagelijks te vinden in de Oeverlanden en assisteerde al snel het onderwijzend personeel bij de natuur- en milieueducatielessen aan basisschoolleerlingen en bij de Biobende, de natuurclub van de vereniging. De lessen vonden eerst nog plaats in een oude loods maar vanaf 2006 in het nieuwe onderkomen 'De Waterkant' waar Jan Kees zich de beheerder van voelde.

Ook wierp hij zich al snel op als een actieve pr-man voor de vereniging. Wandelaars die langs kwamen werden door hem op koffie of thee getrakteerd en vervolgens op een lidmaatschap van de vereniging. Zo heeft Jan Kees vele nieuwe leden aangebracht. Hij was ook regelmatig te vinden op markten waar hij folders van de vereniging ronddeelde. Kortom, de Oeverlanden waren zijn thuis, zijn leven. Dagelijks bezocht Jan Kees ook zijn paard Odite die hij bij een boer in Badhoevedorp had gestald en toen die boer stopte met zijn bedrijf, bij een manege in ZuidOost. De laatste paar jaar ging de gezondheid van Jan Kees achteruit en hij kon het afgelopen jaar dan ook niet meer zelfstandig naar de Oeverlanden komen. Enkele maanden geleden moest hij helaas zijn paard laten inslapen, dat heeft hem enorm veel verdriet gedaan. Dat was een klap die hij moeilijk kon verwerken.
De vereniging zal Jan Kees enorm missen.
Een aantal foto's van Jan Kees vindt u hier=>>.

JanKees

13-05-2023 - Koninklijke onderscheiding voor Nico Jansen

Na de afloop van de Algemene Ledenvergadering, afgelopen zaterdag 13 mei 2023, werd de vergadering verrast met de komst van de locoburgemeester van Amsterdam en wethouder van o.a. Financiën, Hester van Buren. In een geanimeerde speech vertelde zij aan de leden van de vereniging en ook aan de op dat moment toegestroomde familie en vrienden, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om Nico Jansen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn jarenlange inzet voor het behoud van de Oeverlanden.

nicogeridderd

Het was zorgvuldig geheim gehouden voor Nico, dus het kwam als een complete verassing voor hem. Zijn staat van dienst voor de Oeverlanden is lang. Begonnen bij de actiegroep in 1983 om te voorkomen dat er woningen zouden worden gebouwd (Jan Schaefer: 'In gelul kan je niet wonen.'), is hij vanaf dat moment zeer actief in de Oeverlanden. Bijvoorbeeld: betrokken bij de oprichting van de VDOB! in 1984, maakt de borden Landschapspark, doet actief ecologisch maaibeheer, is excursieleider (rondje Nieuwe Meer bijvoorbeeld), is redacteur van de nieuwsbrief, is schrijver van artikelen in Oever (Zie: Oase aan de Zuidas), regelt dat overal in het gebied door hem bewerkte bankjes op naam van de VDOB! staan maar was vroeger ook pontbaas van de bootverbinding naar het Amsterdamse Bos, en nog veel meer. En natuurlijk zit hij ook al die tijd in het bestuur van de vereniging en was en is nooit te beroerd om bestuurders aan te spreken als er ongewenste ontwikkelingen dreig(d)en.

Kortom een welverdiende onderscheiding! Het bestuur feliciteert hem daarmee van harte!

02-04-2023 - Onderhoud aan het Jaagpad

Op maandag 1 mei 2023 start de gemeente Amsterdam met groot onderhoud van de rijbaan Jaagpad en de aanliggende fiets- en voetpaden. We werken tussen de Valschermkade tot aan het viaduct Schinkelbrug, zie afbeelding. Het werk duurt tot begin augustus 2023.
Wij zijn ons bewust van de mogelijke hinder van onze werkzaamheden en doen er alles aan om deze te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat gaan we doen?

 • De rijbaan van het Jaagpad wordt opnieuw geasfalteerd
 • Onderhoud aan fiets- en voetpad (vernieuwen van de tegels en nieuw asfalt op het fietspad)
 • Liander gaat leidingen vervangen
 • We vervangen een aantal putten langs het fietspad. Waternet sluit de putten aan.

Klik hier voor de hele brief van de gemeente.

jaagpad

23-02-2023 - De roze bril

Deze vier meter brede sculptuur is gemaakt van gepoedercoat staal. Het heet eigenlijk Giant Pink Glasses en is gemaakt door Daniella Rubinovitz. In dit werk daagt ze het publiek uit met het idee dat we de lens kiezen van hoe we de wereld zien. In dit geval kijken we door een roze bril.

Het werd eerder op verschillende plaatsen tentoongesteld voordat het zijn uiteindelijke thuis vond bij de Oeverlanden. Het was te zien in de Keukenhof, Paleis Soestdijk, Where The Sheep Sleep (een Burning Man evenement) en het verzetstrijderspark in Apeldorn. Het evenement Future Play bracht het in 2018 naar de huidige locatie, recht tegenover het Mercure Hotel. Het voelt alsof het speciaal voor deze locatie is ontworpen.

rozebril

Omwonenden, bedrijven, bezoekers en gebruikers van het gebied hebben zeer positief gereageerd. Het functioneert als een landmark, een herkenningspunt en een mooie toevoeging aan de openbare ruimte. Veel bezoekers vinden het werk ook "geestig" en velen nemen selfies bij dit opvallende object. Ondanks de ongebruikelijke manier waarop het werk daar terecht is gekomen is het in 2023 aangekocht door de gemeente Amsterdam en staat het nu permanent in De Oeverlanden.

Wilt u meer weten over de maakster van de roze bril? Ga dan naar: http://www.daniellarubinovitz.com/

rozebril

23-01-2023 - Feeërieke wandeling door de Oeverlanden

Geïnspireerd door Marjolijn van Heemstra – schrijver, theatermaker, nachtwandelaar – is een aantal leden een experiment aangegaan door de natuur van de Oeverlanden te ervaren met andere zintuigen dan de ogen. En dat is gelukt! Ze hebben van zonsondergang tot het duister verkend hoe het is om te 'nachtwandelen' in de Oeverlanden. Zie het verslag hiervan van Marlies Wijnen in bijgaande link.

Feeërieke Oeverlandenwandeling

feeriek

10-11-2022 - De dode das is opgezet

Eind juli ontvingen we het droevige bericht dat op de oprijlaan naar de magazijnen, het laatste stukje van de Genieweg, een das dood was aangetroffen. Hoogstwaarschijnlijk ten gevolge van een aanrijding met een auto om het leven gekomen. Dassen hebben een beperkt gezichtsvermogen en zijn actief als het compleet donker is. Het is zeer bijzonder dat een das in deze omgeving voorkomt, de meest nabijgelegen leefgebieden zijn in het Gooi. Net als voor veel andere zoogdieren zijn de Oeverlanden een moeilijk bereikbaar gebied, omringd door een gordel van verkeerswegen. Water schijnt voor deze dieren minder een hindernis te zijn.

De das bleek een vrouwtje te zijn met een dikke buik. Niet zwanger maar vol van bramen. Het opgezette dier staat nu in de verzameling van het NME-centrum op het depot.

Lees ook het artikel van Nico Jansen

das

01-11-2022 - De Oeverlanden van boven

Vlieg mee met een drone over de Oeverlanden.
Film is gemaakt door Marcel de Vries.

 

Naar boven  

Word lid  

Stuur een bericht  

Bereikbaarheid